Samenwerken met assurantie- en verzekeringskantoren

Vallura is specialist in pensioenen en fiscale vraagstukken omtrent inkomen en vermogen voor de ondernemer. Voor leven en pensioen beschikken wij over een eigen AFM vergunning voor vermogen en pensioenen. Wij doen geen schade, zorg of hypotheken. Wij staan naast je om klanten optimaal te bedienen. Een greep uit de mogelijke onderwerpen.

Individueel pensioen
De wet- en regelgeving rondom pensioenen blijft aan het veranderen. Niet alleen wijzigingen in pensioenleeftijd en fiscale regelgeving. Ook de wijze van vastlegging in dossiers en kostenafspraken voor adviseurs vraagt de nodige aandacht. Doordat wij ons richten op de persoonlijke pensioensituatie van de ondernemer zijn wij in staat het hele speelveld te overzien en bij twijfel te assisteren of het over te nemen indien dat wenselijk is. Samen kunnen wij de dienstverlening voor jouw klanten op alle fronten blijven aanbieden.


Pensioenen en lijfrente in de eigen onderneming
Vanwege fiscale overwegingen worden vaak lijfrente overeenkomsten gesloten en is in het verleden vaak pensioen toegezegd. Het biedt veel mogelijkheden, maar brengt ook verplichtingen met zich mee. De regelgeving rondom dit soort voorzieningen wijkt af ten opzichte van de gewone verzekeringsproducten. Wij helpen je met de mogelijkheden om de situatie van de ondernemer te verbeteren, maar ook met de verplichtingen die deze voorzieningen met zich meebrengen.

Pensioenen voor werkgevers
Wil jouw klant als werkgever pensioen voor haar medewerkers? Wij zien steeds vaker dat MKB-bedrijven géén collectieve pensioenverzekering willen sluiten. Hiervoor hebben wij eigen advies formats ontwikkeld. Wel een collectieve pensioenverzekering? Dan kunnen wij hiervoor ook onafhankelijk advies verzorgen. Ook bij vraagstukken over aansluitingen bij bedrijfstakpensioenfondsen of internationaal pensioen kun je bij ons terecht.

Onafhankelijk pensioenadviseur met WFT vergunning
Vallura beschikt over een eigen WFT-vergunning, waardoor wij voor klanten producten kunnen adviseren en afsluiten. Door met ons samen te werken kun je aan klanten deskundig en gecertificeerd pensioenadvies aanbieden. Wij helpen ook om je onafhankelijke positie bij de klant te borgen.

Onze kernwaarden

  • Waardecreatie
  • Co creatie
  • Passie
  • Betekenisvol

FAQ